POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr, 7, Ap. 35, Cluj, CUI 20070213 în calitate de proprietar al website-ului www.b-ine.ro/

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

·       Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon adresa de e-mail;

·       Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

·       Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

·       Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

·       Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

·       Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

·       Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik  sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

·       În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

·       A fost obținut consimțimântul persoanei vizate; 

·       Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

·       Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

·       Programarea unei consultații

·       Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

·       Respectarea obligațiilor noastre legale 

·       În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik (inclusiv obligația legală a Cabinet de Ortodontie Barbur S.R.L  de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

·       Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

·       Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

·       Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

·       Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

·       Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

·       Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

·       Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cabinet Stomatologic si de Ortodontie Dr. Beatrix Rednik va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: 

·       ADRESA: Str. Observatorului, Nr, 7, Ap. 35, Cluj Napoca, Romania

·       E-mail: office@b-line.ro 

·       Tel: 0744777396 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. 

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Octombrie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Str. Observatorului Nr. 7, 

400500 Cluj-Napoca, Romania

Contact

0744 777 396

Orar:

Luni: 9-17

Marti: 9-17

Miecuri: 9-17

Joi: 12-20

Vineri: 9-17 

  • B-Line Ortodontie si Estetica Dentara
  • B-Line Ortodontie